Portfolio > The Black Vortex (MFA Thesis)

Analysis
Analysis
Graphite, Trace Monotype, Acrylic
25 x 29.5
2020